AB Hilmer Andersson

grundades redan på 1920-talet. Det var då Hilmer Andersson från Lässerud lät bygga sitt första sågverk, vilket senare skulle utvecklas till ett av de större i Värmland. Yrkesstolthet och kvalitetskänsla har tryggat återväxten, då flera generationer av ägarfamilj och medarbetare drivit företaget vidare i samma framåtanda.

Hilmer Andersson

Hilmer Andersson

Hilmer Andersson hann uppleva både barkmaskin, gaffeltruckar och virkestork. Redan under hans tid utvecklades sågverket till ett av de större i Värmland.


Yngve Andersson

Yngve Andersson

Hilmer Andersson’s son, Yngve Andersson, moderniserade sågverket i ett flertal steg och fördubblade sågverkets kapacitet mer än en gång.

Han var känd för sitt stora tekniska intresse. Yngve Andersson fick även uppleva datoriseringen av sågverksindustrin och var alltid tidigt framme när det gällde att ta i bruk nya tekniska lösningar. Han insåg på ett tidigt stadium datorernas betydelse även inom skogsförvaltningen.


Per Andersson

Per Andersson

1994 tog sonsonen Per Andersson över rodret för familjeföretaget. Han fortsatte att utveckla verksamheten mot än större kundnytta. Enligt honom handlade det om att få fram och vidareutveckla skogen som den råvara som bäst svarar mot kundernas behov, både på närmarknaden och som exportprodukt. Under hans år som VD växte företaget snabbt och stora investeringar, i bland annat ett nytt förädlingsverk, genomfördes. Allt för att ligga steget före, för att kunna möta kundernas efterfrågan och för att svara upp mot en föränderlig marknad. Han levde och verkade enligt devisen, ”antingen utveckling eller avveckling”.

Ett gott första intryck är viktigt och Per lät renovera och bygga ut kontoret. Med en entré klädd av okantad träpanel, golv av skiffer och stora fönster, välkomnas besökaren av närhet till naturen och förankring i äkthet och kvalitet.  

Hembygden låg Per varmt om hjärtat och han var noga med att stötta de lokala idrotts- och näringsverksamheterna.


Nils Kari Karl

Nils, Kari och Karl Andersson

Idag drivs företaget av den fjärde generationen genom Pers tre barn, Nils, Kari och Karl. Kari innehar rollen som VD, Nils som produktionschef och styrelseordförande medan Karl är VD för dotterbolaget Hilmer Bygg & Trä AB.

Med samma ansvar för kontinuitet, lokal förankring och framtidstro leder stegen vidare mot kommande generationer.


De övriga familjerna

AB Hilmer Andersson är ett familjeföretag på mer än ett sätt. Bland de anställda är det lätt att hitta tre generationer på äldre och nuvarande lönelistor. Hyvelmästarens far var sågställare under närmare 40 år vid Hilmer Anderssons sågverk. Och hans farbröder var sågverksförman respektive sågare under många år.

Det betyder att traditionen och erfarenheterna inte bara finns hos ägarfamiljen, utan även bland många medarbetare. Det här betyder yrkesstolthet, kvalitetskänsla och ett delat ansvar för företagets framtid.