TJÄNSTER | PEFC | PROSILVA | KLAGOMÅLSRUTIN | ENTREPRENÖRER | KONTAKT |

Tjänster

Skogsportalen https://sp.hilmer.se

I skogsägarportalen kan skogsägarna ta del av aktuella nyheter,  se sina kontrakt och inmätta volymer för pågående uppdrag.

Förnyelsebart är bra

Skogsbruket i Sverige har en lång tradition av att ge och ta på samma villkor. Därför är trä ett miljöriktigt val som bidrar till en långsiktigt hållbar användning av resurser.

Under tiden trädet växer omvandlar det koldioxid från luften till syre. En skog som sköts aktivt och väl har god tillväxt och hög syreom vandling. När trädet sedan skördas och förädlas är processen energisnål jämfört med andra byggmaterial. Materialet är hållbart och tåligt samt fungerar bra både att förbränna och återvinna. En rätt skött skog är helt enkelt en oändlig resurs.

För varje träd som avverkas planterar vi minst två nya plantor!

För oss är det viktigt med ett långsiktigt ansvar gentemot våra kunder och vår skog.

Vi tror på att använda lokala företagare som liksom vi känner stort ansvar för både skogsägaren och bygden. Våra företag bygger på förtroende.


PEFC Certifiering


AB Hilmer Andersson är certifierat enligt PEFC, det internationella systemet för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper)
  • Genmanipulerade (GMO) träd
  • Illegala skogsavverkningar
  • Naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning

AB Hilmer Andersson ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner i syfte att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

För att se våra rapporter och certifikat gällande PEFC läs på sidan Certifkat och rapporter


Prosilva

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen till färdig produkt. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har AB Hilmer Andersson ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Prosilva tar ansvar för att gruppen uppfyller de krav som standarderna ställt upp och tillhandahåller även utbildningar. Kontakta en våra virkesköpare eller Skogscertifiering Prosilva AB om du vill veta mer om vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

Klagomålsrutin

Har ni synpunkter eller klagomål på hur AB Hilmer Andersson hanterar och arbetar i förhållande till våra certifikats standarder och regelverk, kontakta i första hand Jonas Nilsson på AB Hilmer Andersson – jonas.nilsson@hilmer.se 

Vi bekräftar mottagandet av ert klagomål inom tio arbetsdagar.

Vi hanterar ert ärende och återkopplar samt vidtar eventuella åtgärder så snart vi har möjlighet.
AB Hilmer Andersson informerar certifieraren Intertek, samt certifieringsorganisationerna om avvikelsen.

Har du frågor som leverantör av skogsprodukter eller köpare av virkesråvara som är certifierad är du välkommen att kontakta oss på AB Hilmer Andersson. 

Entreprenörerna i din skog

Christian Jonsson

Christian Jonssons Skogs AB

Christian Jonsson Skogs AB har sedan 2001 utfört skogliga uppdrag för AB Hilmer Andersson. Christian är bosatt i Treskog, Gunnarskog. Firman har utvecklats rejält och för närvarande har företaget en slutavverkningsgrupp, en gallringsgrupp, en mellanskördare och en grävmaskin. Då företaget är stort krävs det att anställda tar ansvar för både maskin och utförande. Samtliga anställda fyller dessa krav.

Martin Bryngelsson

Martin Bryngelsson Skogsavverkning AB

Martin Bryngelsson Skogsavverkning AB startade sin verksamhet 2011.

Nolgård, strax utanför Koppom, är centrum för Martin. Det finns en slutavverkningsgrupp samt en grävmaskin i företaget. Martin ordnar det mesta och tycker om utmaningar.

Michael Andersson

Östervallskogs Skogsavverkning AB

Östervallskogs Skogsavverkning AB har sitt säte i Strömmer, Östervallskog.

Michael Andersson startade företaget 2010 och har en stor och en mellanstor skördare samt tre skotare.. Flexibel och engagerad är ledord för Michael.

Skördare

Ämteruds skog AB

Firman drivs av Tobias Johansson från Ämterud utanför Charlottenberg. Det finn en mellanstor skördare samt en skotare i företaget. Tobias är lugn och sansad och ser sällan några problem med de uppgifter han ställs för.

Skördare

Emil Hillensjö

Emil bor i Blomskog och har en mellanskotare som kör både i gallring och slutavverkning.

Kontakter på skogsavdelningen

Kenth Olsson
Kenth Olsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-207 81 89
kenth.olsson@hilmer.se
Kenneth Andersson
Kenneth Andersson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-377 30 13
kenneth.andersson@hilmer.se
Andreas Blomgren
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-340 07 82
andreas.blomgren@hilmer.se
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 072-713 67 20
jonas.nilsson@hilmer.se
Johan Guttke
Johan Guttke
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 073-022 46 22
johan.guttke@hilmer.se

Vi sätter värde på värmländsk skog