Marknad och försäljning

Kari Andersson
Kari Andersson

VD
Mobil: 073-820 66 05
kari.andersson@hilmer.se

Ragnar Dahl
Ragnar Dahl

Försäljning Norge
Mobil: +47 90 64 81 28
ragnar.dahl@hilmer.se

Skog/Inköp

Kenth Olsson
Kenth Olsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-207 81 89
kenth.olsson@hilmer.se
Kenneth Andersson
Kenneth Andersson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-377 30 13
kenneth.andersson@hilmer.se
Andreas Blomgren
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-340 07 82
andreas.blomgren@hilmer.se
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 072-713 67 20
jonas.nilsson@hilmer.se
Johan Guttke
Johan Guttke
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 073-022 46 22
johan.guttke@hilmer.se

Produktion

Peter Hagström
Peter Hagström
Produktionsledare
Mobil: 070-608 80 88
peter.hagstrom@hilmer.se
Nils Andersson
Nils Andersson
Produktionschef
Mobil: 070-366 57 41
nils.andersson@hilmer.se

Ekonomi/administration

Elenor Landgren
Ekonomiansvarig
Direkt: 079-333 84 93
elenor.landgren@hilmer.se
Birgitta Berg
Birgitta Berg
Redovisning & avräkning
Direkt: 0571-316 04
birgitta.berg@hilmer.se
Johanna Kiiveri
Ekonomi & marknadsassistent
Direkt: 0571-316 02
johanna.kiiveri@hilmer.se
Sara Erlandsson
Sara Erlandsson
Marknad & fakturering
Direkt: 0571-316 05
sara.erlandsson@hilmer.se

Utlastning

Tore Gran
Tore Gran
Utlastning & Fakturering
Direkt: 0571-316 22
tore.gran@hilmer.se
Michael Dahlberg
Michael Dahlberg
Utlastning, truck
Mobil: 070-377 30 02
michael.dahlberg@hilmer.se

Visselblåsning

Du kan här anmäla missförhållanden eller oegentligheter enligt visselblåsarlagen. Den vänder sig till dem som antingen i sin anställning eller på annat sätt har en direkt koppling till vår verksamhet. Förutom nuvarande och tidigare anställda gäller det även till exempel inhyrd personal (konsulter), underleverantörer, praktikanter, volontärer, arbetssökande samt styrelsemedlemmar.

Visselblåsarfunktionen ligger på extern server där full anonymitet kan väljas.