Marknad och försäljning

Kari Andersson
Kari Andersson

VD
Mobil: 073-820 66 05
kari.andersson@hilmer.se

Ragnar Dahl
Ragnar Dahl

Försäljning Norge
Mobil: +47 90 64 81 28
ragnar.dahl@hilmer.se

Skog/Inköp

Kenth Olsson
Kenth Olsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-207 81 89
kenth.olsson@hilmer.se
Kenneth Andersson
Kenneth Andersson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-377 30 13
kenneth.andersson@hilmer.se
Andreas Blomgren
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 070-340 07 82
andreas.blomgren@hilmer.se
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 072-713 67 20
jonas.nilsson@hilmer.se
Johan Guttke
Johan Guttke
Skogvaktare/Inköp
Mobil: 073-022 46 22
johan.guttke@hilmer.se

Produktion

Peter Hagström
Peter Hagström
Produktionsledare
Mobil: 070-608 80 88
peter.hagstrom@hilmer.se
Nils Andersson
Nils Andersson
Produktionschef
Mobil: 070-366 57 41
nils.andersson@hilmer.se

Ekonomi/administration

Elenor Landgren
Ekonomiansvarig
Direkt: 079-333 84 93
elenor.landgren@hilmer.se
Birgitta Berg
Birgitta Berg
Redovisning & avräkning
Direkt: 0571-316 04
birgitta.berg@hilmer.se
Johanna Kiiveri
Ekonomi & marknadsassistent
Direkt: 0571-316 02
johanna.kiiveri@hilmer.se
Sara Erlandsson
Sara Erlandsson
Marknad & fakturering
Direkt: 0571-316 05
sara.erlandsson@hilmer.se

Utlastning

Tore Gran
Tore Gran
Utlastning & Fakturering
Direkt: 0571-316 22
tore.gran@hilmer.se
Michael Dahlberg
Michael Dahlberg
Utlastning, truck
Mobil: 070-377 30 02
michael.dahlberg@hilmer.se