Från de värmländska skogarna

till en global marknad

Välkommen till
AB Hilmer Andersson

I Lässerud, västra Värmland, driver AB Hilmer Andersson sågverk och hyvleri sedan fyra generationer tillbaka. Högklassigt sågtimmer hämtas från avverkningar runt om i de värmländska skogarna och hamnar sedan här hos oss.

Våra kunder finns huvudsakligen inom industri och byggproduktion runt om i världen men naturligtvis även i vår egen lokala bygghandel XL Bygg Hilmer. Från det lokala till det globala.

Tillsammans har HAL-bolagen ett dryga sextiotal anställda och sysselsätter också ytterligare ett trettiotal. Detta genom våra fast anlitade entreprenörer som utför bland annat arbeten i skogen med timmertransporter och i sågverkets egen verkstad.

Av tradition har vi alltid uppdaterat vår produktionsanläggning ofta, för att nå en hög kapacitet och teknisk kvalitet på de producerade varorna.

Från Lässerud och de värmländska skogarna till en global marknad.
AB Hilmer Andersson - Vi värdesätter värmländsk skog

Skogen är vårt arv
och vår framtid

Aktuellt

Kenneth och Bengt ordnade skogsdag med röjning och föryngring som huvudtema.