Produktionsinfo


Av tradition har AB Hilmer Andersson alltid uppdaterat sågverksutrustningen ofta, för att nå en hög kapacitet och alltid hålla en hög teknisk kvalitet på de producerade varorna.

Nuvarande såglinje uppdaterades sommaren 2019.
Med en helt ny delningslinje och biprodukthantering, denna investering ger oss möjlighet att såga mer komplicerade sågmönster som i slutänden leder till bättre utbyte av råvaran.

Våren 2019 stod vår Impregneringsanläggning klar, vilket innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder egenproducerade tryckimpregnerade varor.
I samma hall har vi också en royaltub, så nu finns även Hilmer Royal impregnerade produkter på marknaden.

Mätstationen moderniserades i 2 omgångar under 2018/2019 med ny mekanik för att kunna tvärmäta timmerstockarna.
2019 installerades en ny mätram med röntgen som ger oss möjligheten att sortera virket utefter våra kunders kvalitetskrav.

I övrigt har små uppgraderingar skett inom alla våra avdelningar, allt för att nå högre kapacitet och bättre arbetsmiljö.

Vi sätter värde på värmländsk skog