Produkter

 

Sågade, hyvlade och fingerskarvade trävaror

I Värmland är de biologiska och klimatmässiga förutsättningarna ytterst bra för granen vilket ger oss en förstklassig råvara att förvalta. Det gör vi med största respekt och ansvar i alla led. Vi väljer med omsorg de skickligaste entreprenörerna i skogen, vi uppdaterar vår sågverksutrustning och vi anpassar oss till marknadens förväntningar. Hos oss sågas ca 75% gran och 25% furu.

Modern utrustning i produktionen borgar för hög kapacitet och säkerställer hög teknisk kvalitet på alla sågade och vidareförädlade varor.
Under 2018 sågar vi ca 200.000 m3 och utav dessa hyvlas dryga 140.000 m3 i våra två hyvlerier. Drygt 25.000 m3 går genom vår fingerskarvsanläggning, antingen för att skarvas upp till maxlängden 12,0 m eller för att kunna exaktkapas till exempelvis en väggregel eller en klädselbräda i just den längd våra kunder önskar. Vi har slagit rekord på flera produktionsavdelningar och även på utlastningen under det senaste året. 

Våra kunder finns framförallt i Norge och Sverige men också runtom i övriga Europa, norra Afrika, Nordamerika samt i Japan och Kina.

Varumärket AB Hilmer Andersson står för leveranssäkerhet, kunskap och kvalitet.

Prestandadeklarationer

Fingerskarvat konstruktionsvirke
Fingerskarvat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke
Märkning medföljande kommersiellt dokument fingerskarvat virke
Prestandadeklaration Furu
Prestandadeklaration Gran

Träpaneler
Signerad prestandadeklaration Stureholm

Tillverkningscertifikat

Certifikat fingerskarv SC0526-15 - SV 15497:2014
Certifikat fingerskarv SC0526-15 - EN 15497:2014
Certifikat tillverkningskontroll 191502 - SV-14081
Certificate of Production Conformity 191502 - EN - 14081
Certificate of Membership - Timber Products Inspection, USA

ISPM certifikat från Jordbruksverket

ISPM

Hållbarhetsrapporter

Rapport för 2019
Revisorsyttrande för 2019

 

 

Vi sätter värde på värmländsk skog